Bezpieczna zima

Sport i turystyka zimą

Narty zima
Skoki narciarskie Sport

Zasady punktacji w Pucharze Świata

Punktację w konkursach Pucharu Świata możemy podzielić na różne sposoby.

Punkty za odległość

Po pierwsze zawodnik dostaje punkty za odległość swojego skoku. Na wszystkich skoczniach za skok na odległość punktu K skoczek otrzymuje 60 punktów do noty końcowej. Za 1 metr na skoczni normalnej K-90 skoczek dostaje 2 punkty, na K-120 1.8 punktu, a na skoczniach przeznaczonych do lotów, tak zwanych mamucich tylko 1.2 punktu. Załóżmy, że skoczek X oddał na skoczni K-120 skok na odległość 115 metrów. Za samą odległość otrzyma 51 punktów.

Noty sędziowskie

Jednak liczy się nie tylko odległość. Są jeszcze noty sędziowskie. W konkursie jest pięciu sędziów. Każdy przyznaje skoczkowi notę w skali 1-20. Dwie skrajne noty się odrzuca. Pozostałe trzy są sumowane i dodawane do noty za odległość.

Punkty za rozbieg i warunki pogodowe

Dodatkowo istnieje jeszcze punktacja za obniżony lub podwyższony rozbieg, a także rekompensata lub korekta punktów za warunki pogodowe

Ocena skoku zawodnika jest łączną sumą punktów za odległość, styl, belkę i warunki pogodowe.

Po zakończonym konkursie Pucharu Świata, każdy skoczek narciarski, który zakwalifikował się do finałowej „trzydziestki” otrzymuje punkty wchodzące w skład ogólnej klasyfikacji. Ich ilość, zależna jest od końcowej pozycji zawodnika w konkursie. Jeśli wygrał, to dostanie 100 punktów. Jeśli był ostatni, czyli trzydziesty, doda mu się tylko jeden punkt.

Punktacja za zajęte miejsce w konkursie Pucharu Świata

Tak przedstawia się punktacja w Pucharze Świata, po zakończonych zawodach:

Miejsce 1 – 100 pkt.
Miejsce 2 – 80 pkt.
Miejsce 3 – 60 pkt.
Miejsce 4 – 50 pkt.
Miejsce 5 – 45 pkt.
Miejsce 6 – 40 pkt.
Miejsce 7 – 36 pkt.
Miejsce 8 – 32 pkt.
Miejsce 9 – 29 pkt.
Miejsce 10 – 26 pkt.
Miejsce 11 – 24 pkt.
Miejsce 12 – 22 pkt.
Miejsce 13 – 20 pkt.
Miejsce 14 – 18 pkt.
Miejsce 15 – 16 pkt.
Miejsce 16 – 15 pkt.
Miejsce 17 – 14 pkt.
Miejsce 18 – 13 pkt.
Miejsce 19 – 12 pkt.
Miejsce 20 – 11 pkt.
Miejsce 21 – 10 pkt.
Miejsce 22 – 9 pkt.
Miejsce 23 – 8 pkt.
Miejsce 24 – 7 pkt.
Miejsce 25 – 6 pkt.
Miejsce 26 – 5 pkt.
Miejsce 27 – 4 pkt.
Miejsce 28 – 3 pkt.
Miejsce 29 – 2 pkt.
Miejsce 30 – 1 pkt.