Bezpieczna zima

Ziomowa akcja GOPR-u

Dlaczego w kaskach na narty?