Bezpieczna zima

Sport i turystyka zimą

Droga zimą
Bezpieczeństwo

Dbaj o bezpieczeństwo robót drogowych – zwłaszcza zimą!

Roboty drogowe nie tylko utrudniają ruch, ale też stanowią zagrożenie dla przejeżdżających pojazdów. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury określa więc wymogi w sprawie oznakowania robót w pasie drogowym.

Bezpieczeństwo robót – przepisy prawne

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drodze – w tych dokumentach znajdują się instrukcje dbania o bezpieczeństwo robót drogowych. W planie orientacyjnym oraz sytuacyjnym, który szykujemy, zanim jeszcze przystąpimy do robót, trzeba umieścić opis planowanego oznakowania oraz organizacji ruchu. Plan musi zawierać dokładny opis poziomego i pionowego oznakowania, jak również harmonogram prac i termin przewidywanego przywrócenia stałej organizacji ruchu.

Jak oznakować roboty drogowe?

Oznakowanie musi być dobrze widoczne, także w nocy. Ma to duże znaczenie zimą, kiedy bardzo szybko robi się ciemno. Przy robotach szybko postępujących wystarczą pachołki drogowe. W wydzieleniu stref pomogą zapory i tablice prowadzące. Do ogrodzenia strefy robót świetnie nada się siatka ostrzegawcza (zimą także przeciwśnieżna) w kontrastowym, pomarańczowym kolorze. Potrzebne będą również światła drogowe – przy zmianie toru jazdy żółte, a przy zamknięciu drogi czerwone.

Artykuł powstał przy pomocy firmy: Novmax.pl

O / pixabaya / ZairaGamidova