Bezpieczna zima

Sport i turystyka zimą

Curling taktyka
Curling Sport

Curling – strategia i taktyka gry

Taktyka

Strategia składa się z dwóch elementów : strategii ogólnej, obejmującej całą grę oraz strategii „Shot-by-Shot”, czyli rzut po rzucie.

Strategia ogólna: agresywny i konserwatywny styl gry

Agresywny styl gry charakteryzują precyzyjne wykonania rzutów, często zmuszające przeciwników do „popełniania” błędów. Dominują rzuty typu „Come-Arounds”, freeze, tap backs, itp. Strategia ta jest dość ryzykowna, gdyż niewłaściwe zagranie może przeważyć wygraną na stronę konkurentów, lecz całkowicie poprawne daje satysfakcje i większą gwarancje powodzenia gry. Przykładem może być freez, który dobrze zagrany utrudnia wybicie kamienia, z drugiej zaś strony może być łatwym celem dla „hit and roll”.

Konserwatywny styl gry jest stosowany zazwyczaj przez drużyny grające spokojnie i bez większego ryzyka, mające wszystko pod kontrolą. Dominującymi zagraniami są „Take-Out” i jego pochodne.

Kilka przykładów :
– graj agresywnie zmuszając przeciwników do robienia błędów,
– staraj się zagrywać większość rzutów w kierunku centrum domu,
– stawiaj strażników zmuszając przeciwników do wykonywania „draws” ( możliwe, że konkurencja nie ma odpowiedniego wyczucia to tego typu rzutów ),
– w pierwszych endach graj ostrożnie, następnie bardziej agresywnie ( możliwe, że przeciwnicy zmęczą się szybciej niż ty ),
– staraj się grać bardziej ostrożnie podczas długich rozgrywek, by zdobyć i zagwarantować sobie dobrą pozycję w grze.

Shot-by-Shot

Strategia „Shot-by-Shot” określa jak, w jaki sposób i w którym endzie wykonać jaki rzut. Jest o wiele bardziej szczegółowa od strategi ogólnej, określa rodzaj zagrania oraz moment w grze w którym należy go wykonać.
Dość istotnym przywilejem i czynnikiem wpływającym na określenie tego typu taktyki jest posiadanie Hammera. Gdy drużyna jest w jego posiadaniu w tym wypadku utrzymywanie otwartego dostępu do środka domu jest rzeczą priorytetową. Dzięki temu w ostatnim rzucie może zdobyć ona choć jeden punkt. Analogicznie drużyna przeciwna będzie starała się raczej zablokować jej swobodny dostęp do guzika, ponieważ to daje im szanse na wygranie partii poprzez umieszczenie wcześniej w nim swojego kamienia i chronienia go za pomocą strażników. Często jednak zdarza się, że drużyny w wypadku, gdy niemożliwe jest uzyskanie więcej niż 1 pkt, decydują o ustanowieniu tzw. „blank endu”, czyli remisu. W końcu mając Hammera można wygrać praktycznie każdy end.

Czynniki wpływające na proces decyzyjny :
-end :: strategia na początku gry może być inna niż pod jej koniec,
-punkty :: punktacja może wpłynąć na strategie,
-lód :: inna strategia występuje na lodzie na którym można dobrze podkręcać kamienie, a na lodzie na którym właściwość ta jest mniejsza. To samo dotyczy prędkości lodu,
-poziom doświadczenia zawodników :: technika i zdolności drużyny jak, i drużyny przeciwników decydują o wielu ważnych decyzjach w opracowaniu planu gry.

End:

Na początku gry drużyny stosują często konserwatywny styl gry w celu rozpoznania właściwości lodu na którym przyszło im zmierzyć się z przeciwnikiem oraz w celu ujawnienia słabych jak i mocnych jego stron. Następnie występuje przejście na styl bardziej agresywny. Często zdarza się, że dopiero ostatnie trzy endy są prawdziwym popisem zdolności zawodników i ukazują jakie z nich są curlingowe „tygrysy”. Podczas wielu spotkań właśnie w tym czasie rozgrywane są losy „być albo nie być”.

Punktacja:

Aktualny wynik podczas gry również wpływa na proces decyzyjny kapitana drużyny. Drużyna która przegrywa powinna pomyśleć nad bardziej agresywnym typem gry i wykorzystać freeze, come-around, czy postawić kilka strażników. Drużyna wygrywająca powinna za wszelką cenę chronić swoją pozycję co często wiąże się z dość dużym ryzykiem. Poprawne zagrywki mogą uniemożliwić, a nawet bardzo utrudnić przeciwnikom powrót do gry i możliwość odebrania gwarancji na zwycięstwo.

Lód:

Właściwości lodu na którym odbywa się mecz w silnej mierze oddziałowywują na sposób (styl) zagrywek przez zawodników. Dla przykładu, na gładkim lodzie ( less than two feet on a draw ) wykonanie come-around nie ma w ogóle sensu, gdyż nie da to pożądanego rezultatu. Na takiej powierzchni najlepiej zagrywać różnego rodzaju take-out. W innym wypadku gdy lód ( more than 2 feet on a draw ) jest szorstki, wskazane jest zainteresowanie się tego typu rzutami.

Najistotniejszym czynnikiem lodu wpływającym na grę jest niewątpliwie jego zdolność do skręcania kamieni, w prawo albo w lewo, od tego zależy podkręcenie czajnika przez curlera. (np.na lodzie który ma tendencję do skręcania kamienia w prawo, szybki Take-Out zostanie wykonany z podkręceniem czajnika w lewo, zaś Come Around wykorzysta tą właściwość lodu by sprytnie się ukryć).

Tempo w jakim kamień toczy się po lodzie również jest ważnym elementem branym pod uwagę podczas zagrywki. Wyróżniamy: szybki lód {czytaj: wolny} (23 sekundy lub więcej) oraz wolny lód {czytaj: szybki} (23 sekundy lub mniej). Szybki lód doskonale nadaje się do gry agresywnej, również szczotkowanie na takiej powierzchni daje lepsze efekty i umożliwia precyzyjne skierowanie kamienia w wcześniej wyznaczone przez kapitana miejsce. Wolny lód sprzyja zaś podczas gry konserwatywnej. Należy pamiętać również o tym, że warunki lodowiska podczas gry mogą się zmienić. Peeble może przyspieszyć lód lecz po pewnym czasie z powrotem stanie się on wolny.

Doświadczenie zawodników :

Jak w każdej dyscyplinie sportowej wywiera duży wpływ na postać gry. Do tej kategorii zaliczamy : – zdolność do odpowiedniego szczotkowania,
– zdolność do wykonania rzutu z odpowiednią siłą i precyzją.
Przy planowaniu strategi dla danej gry należy kierować się również w dużej mierze rozsądkiem, tzn. nie wybierać do precyzyjnego rzutu osoby, która nigdy tego nie robiła lub jest w tej dziedzinie bardzo słaba i na odwrót. Należy unikać takich sytuacji, a właściwe decyzje zostaną odpowiednio nagrodzone. Ważny jest również wybór osoby odpowiedzialnej za szczotkowanie przed kamieniem.

Podczas tworzenia strategii należy starać się wykorzystać jak najlepiej swoje umiejętności oraz wszelkie słabostki przeciwnika.

Niewątpliwie żadna nawet najlepiej opracowana taktyka nie zapewni wygranej bez odpowiedniego i precyzyjnego zagrania.