Bezpieczna zima

Sport i turystyka zimą

Curling - słownik pojęć
Curling Sport

Curling – słownik pojęć

Podstawowe pojęcia w curlingu

 • Back Board – belka kończąca lodowisko
 • Back Line – linia prostopadła do „center line” stykająca się z tylnym brzegiem koła domu – jeśli kamień cały przekroczy tę linię, jest usuwany z gry
 • Back Ring – obszar domu znajdujący się za „tee line”
 • Bite Stick – sprzęt używany do określenia, czy kamień jest lub nie jest biter
 • Blank End – (remis) zakończenie partii bez kamieni w domu, również, gdy dwa kamienie przeciwnych zespołów stoją w idealnie równej odległości od środka domu.
 • Bonspiel – turniej curlingowy
 • Broom – (szczotka) zakończona włosiem lub płócienna szczotka służąca do rozgrzewania lodu.
 • Broomstacking – wspólne spotkania curlerów wszystkich drużyn po odbytej grze
 • Button – (guzik) środkowe, najmniejsze koło o średnicy 30 cm.
 • Cash Spiel – zawody rozgrywane przez konkurencyjne drużyny, zazwyczaj w celu przygotowania się do „playdowns”
 • Centerline – Linia biegnąca wzdłuż „sheet”, w centrum jego szerokości
 • Curl – boczna rotacja kamienia podczas gdy ten porusza sie po lodzie
 • Draw Weight – prędkość z jaką należy zagrać kamień, aby ten zatrzymał się w domu
 • End – część gry składająca się z 8 rzutów dla każdej z drużyn, zazwyczaj występuje 8-10 endów w grze
 • Extra End – (dogrywka) dodatkowa partia, rozgrywana w przypadku zakończenia meczu remisem, jeśli przepisy turnieju wymagają wyłonienia zwycięzcy.
 • Free Guard Zone– Obszar między „hog line” i „tee line”, z wyłączeniem części należącej do domu
 • Front Ring – przeciwieństwo „back ring”, obszar domu znajdujący się przed „tee line”
 • Fun Spiel – turniej zorganizowany dla rozrywki, często o krótszym czasie gry i nieznacznie zmienionych zasadach
 • Hack – nieruchoma podstawka na nogi, wmontowana w lód lub zaczepiona na jego powierzchni, umożliwiająca odbicie się zawodnikowi zagrywającemu kamieniem
 • Hog Line – linia prostopadła do „center line” znajdująca się w odległości 21 stóp (6.40 m) od „tee line”. Pierwsza określa miejsce, do którego trzeba wypuścić kamień podczas zagrania. Druga oznacza początek pola, w którym ustawiane mogą być kamienie.
 • House – obszar punktowy, wyznaczony przez okrąg o średnicy 12 stóp
 • In-Turn – rotacja zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara ( w prawo )
 • Lead – zawodnik zagrywający pierwszą parę kamieni
 • Measure Stick – sprzęt używany do określenia, który z kamieni jest bliżej środka domu, gdy są one zbyt równomiernie ułożone by można bylo to określić wizualnie
 • Northern Mixed – drużyna w której znajduje się przynajmniej jedna osoba przeciwnej płci
 • Off-The-Broom – zagranie kamieniem w miejsce nie wyznaczone przez kapitana drużyny
 • On-The Broom– – zagranie kamieniem dokładnie w miejsce wyznaczone przez kapitana drużyny za pomocą szczotki
 • Out-Turn – rotacja przeciwnie co do kierunku ruchu wskazówek zegara ( w lewo )
 • Pebble – skroplenie powierzchni lodu wodą w celu zmniejszenia tarcia.
 • Port – przestrzeń między kamieniami o wystarczającej szerokości, by inny kamień mogł je ominąć między nimi
 • Rink – (a) grupa graczy tworząca drużynę lub (b) oprzyrządownaie curlera ?? 1) budynek, w którym toczą się mecze, lodowisko; albo 2) konkretny tor, na którym rozgrywany jest mecz.
 • Rock = stone – inne określenia kamienia
 • Roll – każde przesunięcie kamienia powodujące uderzenie innego
 • Second – zawodnik zagrywający 2 parę kamieni
 • Sheet – tor lub obszar lodowiska będący polem do gry w Curling ( długość: 146 stóp/44.5 m, szerokość: 14-15/4.75 m stóp)
 • Shot – (zagranie) puszczenie kamienia po lodzie.
 • Skip – kapitan drużyny
 • Slide/Delivery – moment w którym zawodnik „odbity” od „hack” ślizga się na lodzie trzymając w jednej z rąk kamień lub (jedynie „slide”) nakładka na but o teflonowym spodzie, umożliwiająca zawodnikowi ślizganie się przy wypuszczaniu kamienia.
 • Steal – gdy drużyna nie zagrywająca ostatniego kamienia w endzie ( hammer ), wygrywa go
 • Stone – 42-funtowy/19 kg, dokładnie uformowany kawałek granitu z przymocowanym uchwytem w górnej jego częśći
 • Sweep – użycie szczotki lub miotły przed poruszającym się kamieniem do oczyszczenia i/lub wywarcia nacisku na lodzie będącym jego torem, w celu zwiększenia możliwej do przebycia przez kamień odległości i/lub zmniejszenia bądź zwiększenia jego rotacji
 • Swingy Ice – lód na którym rotacja lub łuk toru kamienia jest lepszy od innych
 • Tee – przecięcie „cntral line” i „tee line” w „button”, centralny punkt domu.
 • Tee Line – linia prostopadła do „center line” przechodząca przez środek domu
 • The Toss – rzut monetą wyłaniający ostatni kamień w pierwszej rundzie
 • Third/Vice_Skip – wicekapitan pełniący obowiązki kapitana, gdy ten zagrywa kamień i jednocześnie zawodnik zagrywający 3 parę kamieni
 • True Mixed – drużyna grająca w składzie 2 mężczyzn i 2 kobiet, zawodnicy zagrywają na różnych pozycjach tzn. na przemian
 • Weight – prędkość poruszającego się kamienia, określa jaką drogę przebędzie kamień oraz sposób jego rotacji

Rzuty:

 • Back House Weight – rzucony kamień w odpowiednim momencie zatrzymuje się w strefie zwanej „back of the house”, czyli na „tylach domu”. „Back of the house” jest to część domu leżąca za „tee line” i w pobliżu „center line” oraz nie przekraczająca „back line”.
 • Hit and Stay – rzut polegający na wybiciu przez zagrany kamień innego kamienia i zatrzymanie się w jego miejscu.
 • Hit and Roll – polega na wybiciu kamienia przeciwnika oraz zatrzymaniu się w niedalekiej odległości od miejsca wybicia.
 • Draw Rais – zagrany kamień przesuwa stojący na drodze jego toru kamień w obszar domu, zaś sam zatrzymuje się w miejscu przesuniętego kamienia.
 • Front House Weight – rzucony kamień w odpowiednim momencie zatrzymuje się w strefie zwanej „front of the house”, czyli na „przedzie domu”. „Front of the house” jest to część domu leżąca w obszarze domu nie przekraczająca „tee line” i w pobliżu „center line”.
 • Takeout – usunięcie kamienia z pola gry poprzez uderzenie go innym kamieniem, czyli wybicie.
 • Double Takeout – czyli „takeout” podczas którego zostają wybite dwa kamienie przeciwnika.
 • Come Around – rzut polegający na ominięciu kamienia przeciwnika ( stróża ) i ukryciu się za nim.
 • Clearing/Peel – „takeout”, czyli wybicie polegające na usunięciu kamienia przeciwnka z gry jak i kamienia drużyny wybijającej.
 • Raise – uderzenie kamienia powodujące wysunięcie go naprzód nadal pozostając w polu gry.
 • Raise – Takeout – wybicie polegające na uderzeniu w stojący kamień, który następnie wybija będący przed nim kamień przeciwnika.
 • Double – Roll – In/Split – rzut w którym zagrywany kamień uderza bokiem kamień będący wcześniej w grze powodując przesunięcie się tych kamieni w obrębie pola gry.
 • Wick – rzut w którym zagrywający kamień uderza lekko kamień będący już w grze powodując zmianę kierunku swojego toru.
 • Freeze – rzut wykonany z wyjątkową precyzją powodujący, że kamień zagrywający zatrzymuje się dokładnie przed innym kamieniem lekko go dotykając.
 • Chip & Lie występuje, gdy zagrywany kamień uderzy w brzeg innego, następnie zajmie pozycję w grze.

Kamienie

W curlingu wiele kamieni posiada własną nazwę w zależności od tego jaką funkcję wykonują w rzucie. Oto niektóre z nich :

 • Shot – jest to kamień dokonujący wybicia innego kamienia. Bierze udział podczas Takout.
 • Biter – jest to kamień ledwie dotykający zewnętrznego, największego kręgu, potencjalnie liczony w punktacji.
 • Guard – strażnik w ten sposób nazywa się kamień stojący w strefie strażników, czyli między „Hog Line”, a łukiem domu. Często taki kamień osłania inne stojące np. w domu, kamienie.
 • Burned Stone – kamień który został poruszony przez zawodnika lub jego ekwipunek.
 • Counter – tak nazywany jest każdy kamień leżący bliżej środka domu niż jakikolwiek inny kamień przeciwnika. Odpowiadają one za ilość przyznanych punktów.
 • Hammer – jest to ostatni kamień w endzie.
 • Hog/Hogger – kamień „spalony”, który po wykonaniu rzutu znajduje się przed „hog line”.
 • Narrow – kamień zagrany „off the broom” będący w niewielkiej odległości od celu wyznaczonego przez kapitana, prawie go „osiągnął”.
 • Shot Rock – kamień leżący najbliżej centrum domu.
 • Second Shot – drugi kamień leżący najbliżej centrum domu.
 • Spinner – jest to kamień toczący się w szybkiej, ostrej rotacji.
 • Straight Handle/Dead Handle – kamień toczący się bez rotacji.
 • Wide – kamień zagrany „off the broom” będący w znacznej odległości od celu.
 • Wobbler – kamień który od chwili zagrania nie zatrzymał się i przekroczył „back line”.